Remedial Teaching Haarlem

Deskundig, doelgericht en bewezen succesvol.


Neem contact op

Over Remedial Teaching Haarlem

Remedial Teaching Haarlem geeft al meer dan tien jaar hulp op maat aan leerlingen met concentratieproblemen, ADHD, dyslexie en autisme. We werken planmatig en systematisch, met als doelstelling de leerlingen een steuntje in de rug te geven, zodat ze binnen het reguliere onderwijs meer succes en plezier hebben.


Remedial Teaching Haarlem richt zich met name op leerlingen in de middelbare schoolleeftijd. Leerlingen in het laatste jaar van het basisonderwijs kunnen begeleid worden bij de overstap naar het middelbaar onderwijs. Daarnaast geeft RT Haarlem examentrainingen. 

Scholen kunnen de hulp inroepen van Remedial Teaching Haarlem voor extra ondersteuning van individuele leerlingen op school.




Ervaringen van ouders en leraren

“Ik ben ontzettend blij dat we bij RT Haarlem terecht zijn gekomen. Het is voor Iris echt een enorme vooruitgang geweest. Ze had anders nooit haar HAVO-advies gekregen. Ze heeft de RT met heel veel plezier gedaan. Nogmaals mijn hartelijke dank voor de superondersteuning.”Annemarie, moeder van Iris
“Ik merk in de klas dat Emiel veel geconcentreerder met zijn spellingwerk bezig is. Hij heeft er volgens mij zelfs plezier in gekregen! Ook zie ik dat de resultaten omhoog zijn gegaan. In de dictees die bij de methode horen, maakt hij veel minder fouten dan voorheen.”Jeroen, leerkracht van Emiel in groep 8
“We komen uit een Engelstalig land, dus Nederlands is altijd een probleem geweest. Suzette heeft Robin vier jaar lang begeleid en hij heeft mede daardoor zonder doubleren zijn VWO gehaald. We zijn ongelofelijk blij en dankbaar dat dat is gelukt.”Tess, moeder van Robin

Werkwijze

Intakegesprek

Remedial teaching start altijd met een intakegesprek. Daarin proberen we een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de situatie, ook aan de hand van in het verleden afgenomen testen en eigen schoolwerk. Gaat het bijvoorbeeld om dyslexie, concentratieproblemen of gebrekkige studievaardigheden? Waar nodig werken we samen met een orthopedagoog of een gedragsspecialist.

 

Wilt u een vrijblijvende afspraak maken of heeft u vragen over remedial teaching? Neem dan even contact met ons op.

Contact opnemen

 

Onderzoek

In het pedagogisch-didactisch onderzoek dat volgt op de intake, wordt bepaald wat de beste behandeling is van het probleem. Dat onderzoek is meestal binnen een week afgerond. RT Haarlem beschikt voor het onderzoek en de lessen over moderne materialen die door vooraanstaande wetenschappers van Nederlandse universiteiten zijn ontwikkeld. Na het onderzoek volgt het handelingsplan. Daarin staat wat we gaan doen, waarom en hoeveel uur dat ongeveer zal duren.

Er wordt aandacht besteed aan de fijne motoriek, concentratie, luisteren, correct dupliceren van mondelinge en schriftelijke informatie, woordjes leren, het uitzoeken van software, structureren van opdrachten en indeling van het werk. Periodiek maken we de balans op met de leerling, ouders en zonodig de school, en bekijken we of en hoe we verder gaan. Aan het eind van de lessenreeks krijgen de ouders een eindverslag.


Over Suzette van den Bosch

Suzette van den Bosch studeerde Nederlands en Frans aan de Gelderse Leergangen in Nijmegen. Ze heeft een reeks van jaren die vakken gedoceerd. Daarna is ze leerlingbegeleider geworden, vooral op het gebied van taalproblemen. Ze heeft als docent en als ambulant begeleider gewerkt voor o.a. Heliomare.
Na een vervolgstudie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft ze op verschillende plekken als remedial teacher gewerkt. Sinds tien jaar heeft ze een succesvolle eigen praktijk in Haarlem. Ze was bestuurslid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, afdeling Kennemerland.

Aanmelden en contact

De ouders kunnen te allen tijde een leerling aanmelden voor een intakegesprek, eventueel op advies van de school, schoolarts of andere instanties. Scholen kunnen voor informatie over de invulling van hun onderwijszorgarrangement – en voor extra ondersteuning van individuele leerlingen ook zelf contact opnemen. Bel met remedial teacher Suzette van den Bosch, op telefoonnummer 023 529 86 17 of stuur een email naar info@rthaarlem.nl.



Remedial Teaching Haarlem

Suzette van den Bosch
Schotersingel 105
2023 AA Haarlem
Bekijk op Google Maps

Telefoonnummer:
023-5298617

Email:
info@rthaarlem.nl